Ascot..... Ervaren in projectontwikkeling

Projectontwikkeling is de kunst van waardecreatie, waarbij verschillende disciplines moeten worden gecombineerd. De meest essentiële is de bouwkennis, met daarnaast ervaring in het verkrijgen van een vergunning. Maar ook de financiering van de grondaankoop en bouwwerken zijn cruciaal. Ascot is als bouwpromotor en verkavelaar binnen RECON Group decennia actief en kan een succesvol parcours voorleggen.

Domeinen waarin Ascot actief is:

 • Groepswoningbouw
 • Appartementen
 • Inbreidingsprojecten
 • Assistentiewoningen en zorggebouwen
 • Retailvastgoed
 • KMO-ontwikkelingen
 • Mixed-use projecten

Mogelijke samenwerkingsvormen:

 • Project Management
 • Ruilpromotie
 • Ruil & doorverkoop
 • Brownfieldontwikkelingen
 • Joint-ventures en profit-sharing

Special cases:

 • Planologische ruil en bouwrechthandel
 • Woonuitbreidingsgebieden (WUG)
 • Huurkoop of hamsterwoningen
 • PPS en design & build

Wat zijn de stappen die Ascot doorloopt tot een succesvol project?

 • Vooronderzoek: Ascot zal een projectgrond eerst onderzoeken, alvorens een intiatief te ondernemen naar een grondeigenaar. Een team van ervaren medewerkers gaat na of de grond mag aangewend worden voor projectontwikkeling, dus welke bestemming een vastgoedproject mag hebben en welke voorschriften van toepassing zijn. Anderzijds is ook belangrijk of er geen beperkingen (of opportuniteiten) bestaan, ten gevolgen van erfgoedwaarde, overstromingsgevoeligheid
 • Offertefase: Ascot zal op basis van de beschikbare voorschriften en plannen een offerte uitbrengen naar een grondeigenaar. De offerte houdt onder andere rekening met de bouwkosten, fiscaliteit, lokale vastgoedprijzen, de groei van de bevolking in een bepaalde regio, de lokale en de kwaliteit van de dienstverlening van een gemeente.
 • Contractfase: Ascot sluit met de belangrijkste partijen akkoorden tot realisatie van het project. Onontbeerlijk is hierin de grondeigenaar, waarmee een koopovereenkomst of recht van opstal wordt overeengekomen. Daarnaast moeten ook landmeter, architect, een eventuele procesmanager en diverse andere studiebureau's ingeschakeld worden.
 • Verkenningsfase: Ascot zal vervolgens de projectsite integraal in kaart brengen. Het terrein of gebouw wordt integraal opgemeten, een studie naar de riolering wordt uitgevoerd, de draagkracht en de kwaliteit van de ondergrond alsook het bomenbestand wordt onderzocht.
 • Ontwerpfase: Het team van Ascot zal vervolgens een voorontwerp maken, waarmee het naar de overheid stapt.
 • Feedbackfase: De overheid zal het voorontwerp bekijken en eventuele aanpassingen vragen. Dit proces kan bijzonder veel tijd in beslag nemen, omdat heel veel overheidsdiensten geconsulteerd moeten worden en deze adviezen vaak conflicterend kunnen zijn. Dit proces, waarbij gevraagde aanpassingen telkens opnieuw bekeken moeten worden, kan minimaal 6 maand in beslag nemen en in bepaalde steden of gemeentes tot 2 jaar tijd innemen.
 • Omgevingsaanvraag: Ascot zal eens het een principeakkoord met de gemeente heeft, een vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen kan het zijn dat een consensus nog niet werd bereikt en de beslissing zo uiteindelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen komt te liggen. Een openbaar onderzoek wordt gehouden om de burger te verwittigen van de plannen. Als het blijkt dat de overheid of Ascot nog zaken over het hoofd heeft gezien, kan de burger dit via een geijkte weg kenbaar maken. De aanvraag van de omgevingsvergunning zal minstens een 4-tal maanden in beslag nemen, maar dit kan uitlopen door procedures, bijvoorbeeld als een buur het oneens is met de ingediende plannen kan hij deze aanvechten tot in de rechtbank.
 • Werfvoorbereiding en voorverkoop: Eens de vergunning is verkregen zal Ascot de werfvoorbereiding opstarten. Hierbij worden akkoorden gesloten met leveranciers, aannemers, ingenieurs, nutsmaatschappijen en andere stakeholders. Dit proces loopt vaak gelijk met de marketing en dus de voorverkoop van een project. Dit kan een 4-tal maand tot een jaar in beslag nemen.
 • Bouwfase: De werken vatten aan en nu wordt het project zichtbaar voor iedereen. Het meeste werk is achter de rug en de bouwwerken worden afgerond in een doorlooptijd van tussen de 1 en 2 jaar per fase. Daarna volgt de oplevering en nemen de bewoners of gebruikers hun intrek.

 

Interesse om samen te werken?

Contacteer Ascot op info@ascot.immo en laat ons kennismaken.