Projectontwikkeling

Ascot is bouwpromotor en projectontwikkelaar van honderden woningen en appartementen per jaar

Wij beschikken over een uitgebreid team van die een totaalproject van design tot realisatie tot een goed einde kunnen brengen.

 •  
 •  
 •  
 •  

Diensten

 • Residentiële projectontwikkeling
 • Groepswoningbouw
 • Appartementen
 • Inbreidingsprojecten
 • Topping-Up
 • Co-living en zorgwonen
 • Retailprojecten
 • Ruimtelijke impulsprojecten
 • Project Management
 • Ruilpromotie
 • Brownfieldontwikkelingen
 • Joint-ventures
 • Woonuitbreidingsgebieden (WUG)
 • Totaalrenovatie

Residentiële projectontwikkeling

Als onderdeel van een groep actief in de residentiële bouw zijn we uitermate bedreven in de ontwikkeling van betaalbare en kwalitatieve woonprojecten.

Groepswoningbouw

Groepswoningbouw is een bijzonder sterke troef van de Ascot, gezien ze reeds decennia heel sterk actief is in deze activiteit. Ascot beschikt dus een stevige ervaring om dergelijke projecten snel en effectief tot een goed resultaat te brengen.

Appartementen

Steeds meer ontwikkelt Ascot multiresidentiële gebouwen, zoals meergezinswoningen. We onderscheiden ons van andere projectontwikkelaars door een een geïntegreerde aanpak met woonkwaliteit als hoogste prioriteit.

Inbreidingsprojecten

In grotere steden wordt het steeds duurder om te wonen. Wij zoeken naar locaties waar we oude achtertuinen, verwaarloosde sites, enz. kunnen ontpitten en een nieuw leven geven in de binnenstad.

Topping-Up

Gebouwen op goed gelegen locaties hebben soms de stedenbouwkundige mogelijkheden om enkele extra woongelegenheden te realiseren op hoger gelegen verdiepingen. Ascot heeft de kennis in huis om dergelijke complexe projecten te realiseren.

Co-living en zorgwonen

Zorgwonen en co-living zijn steeds populairder, vooral onder jongeren. Co-living biedt de mogelijkheid om te wonen in gemeenschappelijke complexen met gemeenschappelijke voorzieningen en activiteiten voor bewoners. Hoewel de vergrijzing niet te voorkomen is en babyboomers nog te jong zijn om naar een zorginstelling te gaan, verwachten we een overgang van beleggers naar bewoners van alle leeftijden. Daarom zetten we in op hoogwaardige woonomstandigheden voor zowel zorgwonen als co-living.

Retailprojecten

Grote oppervlaktes in de randstad kunnen vaak dienstdoen voor nieuwe winkelconcepten. We zoeken verschillende uitbaters en brengen ze samen in clusters.

 

Ruimtelijke impulsprojecten

Impulsprojecten die de ruimtelijke kwaliteit van een gebied op een duurzame manier verhogen. Ze hebben expliciet aandacht voor functieverweving, hergebruik of tijdelijk ruimtegebruik. Ze geven een impuls aan nieuwe ruimtelijke realisaties in een projectgebied met een ruimtelijke kwaliteitsgarantie die ook een verbetering van landschappelijke kwaliteit inhoudt, denk hierbij bijvoorbeeld aan oude industriële sites.

Project Management

Hoewel we altijd betrokken zijn in onze investeringen, kunnen we trekker zijn van samenwerkingen waar nood is aan gedegen project management. we nemen de rol van de ontwikkelaar op namens u als passieve investeringspartner, in volle onafhankelijkheid.

Ruilpromotie

U heeft alle tijd en u zoekt een optimaal rendement op uw projectgronden? Een ruilpromotieovereenkomst kan de waarde van uw goederen activeren en u de kans geven gratis gebouwde woningen of andere eenheden te verwerven, mits afstand van een deel van uw grond.

Brownfieldontwikkelingen

Vervuilde en leegstaande bedrijvensites kunnen een nieuw leven krijgen door ze te saneren op een doordachte manier. Wij begeleiden dit lange proces en investeren met u mee om de grond opnieuw waardevol te maken.

Joint-ventures

Samenwerkingen met andere vastgoedspelers of particulieren behoren tot de dagelijkse bezigheid. Zorgvuldig worden risico's en opportuniteiten gescheiden zodat beide of meerdere partijen zonder kleerscheuren een project kunnen realiseren.

Woonuitbreidingsgebieden (WUG)

Het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebied vereist een specifieke kennis, die we al meermaals met succes hebben aangetoond. De verschillende ontwikkelingsopties worden afgewogen op basis van rendement, timing, politieke draagkracht en marktomstandigheden.

Totaalrenovatie

Wij zetten in op totaalrenovatie van exclusieve woningen. Om op een succesvolle manier verouderde woningen te renoveren, binnen redelijke termijn, kostprijs en met hoge kwaliteit vergt dit enige ervaring. Ascot heeft als projectontwikkelaar hiervoor de juiste tools, kennis en netwerk.