Projectontwikkeling

Ascot is bouwpromotor en projectontwikkelaar van honderden woningen en appartementen per jaar

Wij beschikken over een uitgebreid team van die een totaalproject van design tot realisatie tot een goed einde kunnen brengen.

 •  
 •  
 •  
 •  

Diensten

 • Residentiële projectontwikkeling
 • Groepswoningbouw
 • Appartementen
 • Inbreidingsprojecten
 • Topping-Up
 • Assistentiewoningen
 • Retailprojecten
 • Mixed-use projecten
 • Project Management
 • Ruilpromotie
 • Brownfieldontwikkelingen
 • Joint-ventures
 • Woonuitbreidingsgebieden (WUG)
 • Planologische ruil en bouwrechthandel

Residentiële projectontwikkeling

Als onderdeel van een groep actief in de residentiële bouw zijn we uitermate bedreven in de ontwikkeling van betaalbare en kwalitatieve woonprojecten.

Groepswoningbouw

Groepswoningbouw is een bijzonder sterke troef van de Ascot, gezien ze reeds decennia heel sterk actief is in deze activiteit. Ascot beschikt dus een stevige ervaring om dergelijke projecten snel en effectief tot een goed resultaat te brengen.

Appartementen

Steeds meer ontwikkelt Ascot multiresidentiële gebouwen, zoals meergezinswoningen. We onderscheiden ons van andere projectontwikkelaars door een een geïntegreerde aanpak met woonkwaliteit als hoogste prioriteit.

Inbreidingsprojecten

In grotere steden wordt het steeds duurder om te wonen. Wij zoeken naar locaties waar we oude achtertuinen, verwaarloosde sites, enz. kunnen ontpitten en een nieuw leven geven in de binnenstad.

Topping-Up

Gebouwen op goed gelegen locaties hebben soms de stedenbouwkundige mogelijkheden om enkele extra woongelegenheden te realiseren op hoger gelegen verdiepingen. Ascot heeft de kennis in huis om dergelijke complexe projecten te realiseren.

Assistentiewoningen

Zorgwonen is in trek en zal dit in de komende jaren nog veel meer worden. De vergrijzing is niet te stoppen en de babyboomers zijn nog te jong en moeten nog in de zorginstellingen terecht komen. In komende jaren verwachten we een shift van beleggingspubliek naar een bewonerspubliek en zetten daarom in op woonkwaliteit boven huurrendement.

Retailprojecten

Grote oppervlaktes in de randstad kunnen vaak dienstdoen voor nieuwe winkelconcepten. We zoeken verschillende uitbaters en brengen ze samen in clusters.

 

Mixed-use projecten

Projecten die retailactiviteiten combineren met kantoor- of residentiële functies. Eventueel kunnen ook zorgfunctie een aanvulling zijn tot een geslaagd project met synergieën.

Project Management

Hoewel we altijd betrokken zijn in onze investeringen, kunnen we trekker zijn van samenwerkingen waar nood is aan gedegen project management. we nemen de rol van de ontwikkelaar op namens u als passieve investeringspartner, in volle onafhankelijkheid.

Ruilpromotie

U heeft alle tijd en u zoekt een optimaal rendement op uw projectgronden? Een ruilpromotieovereenkomst kan de waarde van uw goederen activeren en u de kans geven gratis gebouwde woningen of andere eenheden te verwerven, mits afstand van een deel van uw grond.

Brownfieldontwikkelingen

Vervuilde en leegstaande bedrijvensites kunnen een nieuw leven krijgen door ze te saneren op een doordachte manier. Wij begeleiden dit lange proces en investeren met u mee om de grond opnieuw waardevol te maken.

Joint-ventures

Samenwerkingen met andere vastgoedspelers of particulieren behoren tot de dagelijkse bezigheid. Zorgvuldig worden risico's en opportuniteiten gescheiden zodat beide of meerdere partijen zonder kleerscheuren een project kunnen realiseren.

Woonuitbreidingsgebieden (WUG)

Het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebied vereist een specifieke kennis, die we al meermaals met succes hebben aangetoond. De verschillende ontwikkelingsopties worden afgewogen op basis van rendement, timing, politieke draagkracht en marktomstandigheden.

Planologische ruil en bouwrechthandel

Een vrij nieuw fenomeen is planologische ruil en bouwrechthandel. We zetten deze experimentele concepten om in resultaat, Ascot beschikt als projectontwikkelaar hiervoor over de juiste tools, kennis en netwerk.