PPS

Ascot is actief in publiek-private samenwerkingen in residentiële projecten

De focus van Ascot ligt erin de overheid te ontzorgen in de realisatie van haar strategische doelen doormiddel van een hoog ambitieniveau, professionalisme en een hoge proceskwaliteit.

  •  
  •  
  •  
  •  

Een sterke en betrouwbare partner voor alle lagen van overheden

Met een team, bestaande uit een stevige investeringspartner, een bouwpartner met Klasse 8 erkenning, meer dan 150 eigen mensen, meer dan 40 jaar ervaring, vakkundigheid en stabiele groei, hoge graad van kapitalisatie is Ascot de partner waar overheden kunnen op rekenen. Met haaruitgebreide vakkennis en breed gamma aan interne kenniscentra staat ze in de top van de residentiële bouwgroepen.

Diensten

  • Groepswoningbouw
  • Stadsverniewing
  • Design & Build
  • Bouwpromotieopdrachten
  • Mixed-use ontwikkeling
  • CBO

Groepswoningbouw

Betaalbaarheid in combinatie van vormelijke kwaliteit is een absolute noodzaak in woonprojecten voor de overheid, we zetten ons in om deze dimensies met elkaar te verzoeken.

Stadsverniewing

Complexe stadsvernieuwing is vaak een zaak van de overheid en we spelen daar graag een rol in, via diverse overheidsinstrumenten.

Design & Build

Sociale woningbouw

Zorggebouwen

Gemeenschapsvoorzieningen

 

Bouwpromotieopdrachten

Opdrachten, waarbij de overheid privaat woonaanbod wil realiseren door de verkoop van haar patrimonium maar tegelijk de vormgeving van dit alles wil sturen kunnen uitgevoerd worden door Ascot. Ascot ontwerpt en realiseert de woningen volgens de voorschriften en in samenspraak met de publieke actoren, de koper is uiteindelijk een gezin op de private markt.

Mixed-use ontwikkeling

Gemengde projecten, waar overheidsfuncties met private functies worden gecombineerd kunnen door ons gerealiseerd worden.

CBO

Constructieve Benadering van Overheidsopdrachten is een werkwijze waarbij wij als ontwikkelaar zelf instaan voor het leveren van grond en gebouw aan de overheid in het kader van de realisatie van sociale woningen. Gezien de historische band met RECON Bouw zijn we bijzonder bedreven in de realisatie van sociale woningen.